tonery košice, toner kosice, slovensko, náplne do tlačiarní, cartridge, kazety, Maloobchodný - Veľkoobchodný predaj - Obchodné podmienky

Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.   Ďalšie informácie
  Predajňa - Kontakt - Navigácia
  Úvod |  SHOP |  NAJPREDÁVANEJŠIE TONERY |Servis tlačiarní  

 

Obchodné podmienky a nákupný poriadok v e–shope ( ďalej len OP )

Na tejto web stránke je prevádzkovaný elektronický obchod ponúkajúci tovar pre dealerov ( veľkoodberateľov ) ale aj pre koncového zákazníka ( maloobchod ). Kupujúci vytvorením objednávky cez nákupný košík a následným odoslaním objednávky,  akceptuje OP pre dodávky tovaru. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito OP, majú povahu obchodných podmienok v zmysle obchodného zákonníka v platnom aktuálnom znení.

Objednávky a ceny tovaru

Ceny tovaru na webovej stránke sú záväzné, a to až do doby ich zmeny. Ceny sa aktualizujú podľa aktuálnej ponuky dodávateľom priebežne. Hlavný spôsob objednania je cez  internetový obchod prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka a odoslanie objednávky. Objednávať sa dá aj telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne. Pri každej objednávke akýmkoľvek spôsobom je nutné uviesť všetky potrebné nacionálie kupujúceho ktoré slúžia na komunikáciu  potrebnú k doručeniu Vami objednaného tovaru.

Termín a spôsob dodania tovaru

V prípade, že tovar sa nachádza na sklade, predávajúci ho vyexpeduje – predá dopravcovi – hneď nasledujúci deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade alebo ho nebude možné dopravcovi predať do termínu uvedeného pri danej tovarovej položke, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o inom predbežnom termíne dodania, alebo mu ponúkne výrobok iný, porovnateľný. Dodacia doba začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej skoré vybavenie.

Možnosti a spôsoby doručenia zásielky a ich ceny 

 1. Dobierka – znamená že zákazník platí tovar pri prevzatí.
 2. Hotovosť -- úhrada za tovar priamo pri doručení alebo pri osobnom odbere na pobočke
 3. Platba prevodom – bankovým prevodom z účtu ,,Preddavková faktúra" 
 • v prípade jednorázového nákupu nad 80,–EUR poštovné neúčtujeme.
 • Osobný odber na Vodárenskej 2, Košice = 0,00 €
 • Kuriér = 7,00 €
 • Slovenskou poštou = 4,00 €
 • Dovoz v rámci Košíc = 4,00 €
 • Poštovné pre Českú republiku dobierkou – cena 15,00 EUR
 • DPD,DHL,UPC pri objemovo väčších alebo ťažších zásielok. ( individuálne ) 

Uvedené ceny a spôsoby dopravy platia len pre dovoz po Slovenskej republike. Zasielanie do iných štátov sa rieši individuálne. Uhradenie kúpnej ceny za tovar je podmienkou predania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva predmetu kúpy na kupujúceho. V prípade zámerného zavádzanie do omylu alebo vytvorenia nepravdivej objednávky o nákupe môže predávajúci žiadať úhradu za straty spojené zámerným zavádzaním čo môže viesť aj k právnym sporom. 

Za zdržanie spôsobené Slovenskou Poštou nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad a poškodení toto bez meškania zapísať do dodacieho listu a informovať predajcu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky  doporučujeme  kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať !

Záruka a reklamácia

Práva a povinnosti predávajúceho

Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému a následného potvrdenia a odoslania. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na ním uvedenú e-mailovú adresu

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá je uvedená na objednávke + poštovné ak nie je odpustené. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a v prípade poškodenia bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii sa riadiť platnými reklamačnými predpismi. 

Reklamačný poriadok pre internetový obchod poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, je poškodený, že je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a po vzájomnej dohode zriadiť nápravu.

Pri písomnom podaní reklamácie je nutné predložiť reklamovaný tovar v originálnom obale bez poškodenia obalu, kópiu dokladu o kúpe alebo faktúry, stručný popis závady. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia predmetu reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho poslaním e-mailu na ním uvedenú adresu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Ako oprávnenú nie je možné uznať reklamáciu tovaru, ktorého poškodenie vzniklo: neodborným použitím, mecha­nickým poškodením alebo bežným opotrebovaním, živelnými pohromami, inými vonkajšími vplyvmi. Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená , zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, po vzájomnej dohode, najneskôr však do 30-tich dní od dňa uplatnenia reklamácie, výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu nesprávne objednaného tovaru je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu. Záväzný je vždy názov tovaru, ktorý zákazník objednal a potvrdil. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom iba pre fyzické osoby ( nepodnikateľa ). Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy prosíme kontaktujte telefonicky alebo písomne, e-mailom a uveďte číslo objednávky, číslo faktúry alebo iného dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ ste už tovar obdržali a prevzali, pošlite ho späť na našu adresu v pevnom balení,a to pri dodržaní nasledujúcich podmienok – tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť nijako použitý, tovar nesmie byť nijako poškodený, zásielka musí byť kompletná, tak, ako ste ju prevzali a tak musí byť poslaná i späť vrátane príslušenstva, návodu atď. s originálom dokladu o kúpe. Tovar zasielajte doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty. Neručíme za stratu alebo poškodenie pri ceste k nám. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, takto zaslaný tovar nebude z našej strany prijatý. Pri splnení všetkých určených podmienok o vrátení tovaru Vám pošleme peniaze za tovar späť prevodom na Váš bankový účet. Predávajúci je oprávnený odčítať z kúpnej ceny tovaru náklady, ktoré mu vznikli vďaka odstúpeniu od zmluvy. Splatnosť vrátenej čiastky je max. 30 dní od doručenia tovaru späť predávajúcemu. Pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar Vám pošleme späť na Vaše náklady. 

Neprebratie zásielky

V prípade neprebratia objednaného tovaru Vám budeme účtovať poplatok v plnej výške nákladov, ktoré ste našej spoločnosti týmto jednaním spôsobili.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.05.2018

Ochrana osobných údajov.

Spoločnosť ML SERVIS SK s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.tonery-kosice.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR). Internetový obchod neukladá žiadne údaje do svojej databázy pre prípad ďalšieho používania. Uvedené firemné alebo osobné údaje sa použijú iba na účel plnenia zákazky a účel daňovej povinnosti po dobu určenú zákonom a nevyhnutnú na plnenie zákazky a plnenia daňovej povinnosti.


            A nezabudnite -  RIEŠIME VAŠE STAROSTI !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Ak potrebujete viac informácií o objednávaní služieb alebo tovaru, nahlásenie porúch,                       prípadne odbornú pomoc, kontaktujte nás na:

 tel.: 0905 645557    +421 905 645557     e-mail.: mlservis@mlservis.sk   
      Predajňa - Kontakt - Navigácia     Váš nákup     Ochrana osobných údajov     Obchodné podmienky     Ako nakupovať ?
  Meno
  Heslo

          OTVORENÉ
   
  ML SERVIS SK s.r.o.
     Vodárenská 2, Košice

          tel.: 0905 645557
    mlservis@mlservis.sk

         Pondelok až Piatok

             09:00 - 12:00 hod.
     volať  telefonicky ( rozvoz )

             12:30 - 16:30 hod.
          príjem, výdaj tovaru
        a servisných zákaziek 

      Doporučujeme dostupnosť
      tovaru overiť aj telefonicky.
                     Ďakujeme.